پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

7 روز ضمانت بازگشت وجه

pack 1 - 50 mb

فضا 50 SSD NVME MB
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور آپتایم 99.99%
محل میزبانی هتزنر آلمان
کنترل پنل سی پنل + کلود
انتخاب ورژن PHP دارد
اس اس ال دارد

پشتیبانی از 300 بازدید آنلاین همزمان
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

pack 2 - 100 mb

فضا 100 SSD NVME MB
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور آپتایم 99.99%
محل میزبانی هتزنر آلمان
کنترل پنل سی پنل + کلود
انتخاب ورژن PHP دارد
اس اس ال دارد

پشتیبانی از 300 بازدید آنلاین همزمان
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

pack 3 - 500 mb

فضا 500 SSD NVME MB
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور آپتایم 99.99%
محل میزبانی هتزنر آلمان
کنترل پنل سی پنل + کلود
انتخاب ورژن PHP دارد
اس اس ال دارد

پشتیبانی از 300 بازدید آنلاین همزمان
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

pack 4 - 1000 mb

فضا 1000 SSD NVME MB
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور آپتایم 99.99%
محل میزبانی هتزنر آلمان
کنترل پنل سی پنل + کلود
انتخاب ورژن PHP دارد
اس اس ال دارد

پشتیبانی از 300 بازدید آنلاین همزمان
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین

pack 5 - 5000 mb

فضا 5000 SSD NVME MB
پهنای باند نامحدود
پایداری سرور آپتایم 99.99%
محل میزبانی هتزنر آلمان
کنترل پنل سی پنل + کلود
انتخاب ورژن PHP دارد
اس اس ال دارد

پشتیبانی از 300 بازدید آنلاین همزمان
تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین